skip to Main Content

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Οι στόχοι της Εταιρίας όσον αφορά στην Πολιτική Ποιότητας είναι:

 • Η πλήρης και άμεση ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη
 • Η υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών της τεκμηριωμένη με συστηματικούς ελέγχους
 • Η συμμόρφωση των υπηρεσιών της ως προς τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις καθώς και τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων που εφαρμόζονται στα έργα
 • Η αξιοποίηση και διεύρυνση της αποκτούμενης τεχνογνωσίας μέσω συστηματικής εκπαίδευσης των εργαζομένων.
 • Η μέριμνα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων καθώς και η συνεχής προσπάθεια για εκτέλεση εργασιών με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και στον άνθρωπο.
 • Η συνεχής βελτίωση των λειτουργιών της Εταιρίας, μέσω της παρακολούθησης των εξελίξεων στην τεχνολογία και στην επιστήμη
 • Η αποτελεσματική διαχείριση των λειτουργιών της με την βέλτιστη αξιοποίηση πόρων και στελεχιακού δυναμικού

ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, η Εταιρία δεσμεύεται για:

 • Την διαρκή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας με την καθιέρωση στόχων και παρακολούθηση της επίτευξής τους, την εφαρμογή διαδικασιών εσωτερικών επιθεωρήσεων και περιοδικής ανασκόπησης της αποτελεσματικότητας του ΣΔΠ
 • Την παροχή πόρων, εκπαίδευσης και κατάλληλου προσωπικού για να διασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
 • Την παράδοση μελετών και κατασκευών οι οποίες έχουν ελεγχθεί για την ορθότητά τους και την συμμόρφωσή τους με τις προδιαγραφές των έργων σε όλα τα στάδια παραγωγής τους
 • Την μελέτη των απαιτήσεων του εκάστοτε έργου ώστε να γίνουν πλήρως κατανοητές από το στελεχιακό δυναμικό της Εταιρίας, στο εύρος που ο καθένας εμπλέκεται
 • Την επιστημονική κατάρτιση των στελεχών και συνεργατών της, θέτοντας συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής και αξιολογώντας συστηματικά την επίδοσή τους στις εργασίες που τους αναθέτονται
 • Την συστηματική αξιολόγησή της ικανοποίησης των πελατών μέσω τακτικών συσκέψεων, συλλογής στοιχείων από παράπονα πελατών και ερωτηματολογίων αξιολόγησης
 • Την εκπαίδευση του προσωπικού προκειμένου να διασφαλίζεται ότι κάθε εργαζόμενος έχει κατανοήσει τις αρμοδιότητες που το έχουν ανατεθεί, έχει τα κατάλληλα εργαλεία για να εργάζεται πιο αποδοτικά και παραγωγικά και επίσης να διασφαλίζεται ότι η γνώση διευρύνεται, μεταδίδεται και μεταφέρεται από έργο σε έργο
 • Την προώθηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας

ΑΞΙΕΣ

Αξιοπιστία, Επαγγελματισμός και Ακεραιότητα, Τεχνική Αρτιότητα, Υπευθυνότητα, Ομαδικότητα και Εποικοδομητική Συνεργασία, Ευελιξία, Καινοτομία.

Back To Top